Prezentare

CPRU organizeaza urmatoarele programe de master:INGINERIA SI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE AFACERI

Integrarea conceptelor ingineresti în raport cu cele economice pentru a oferi rigoarea unor abordari sistemice, capabile sa conduca mai rapid la performanta pe o piata în permanenta schimbare. Un bun manager trebuie sa stie sa înteleaga, sa discearna, sa gestioneze si sa optimizeze traiectoria firmei în raport cu piata concurentiala

Discipline

Sem 1: Complemente de matematici, Sisteme Suport Decizie, Managementul proiectelor informatice, Managementul fluxurilor de operatii, Cercetare

Sem 2: Ingineria Afacerilor în Mediu Electronic, Modelarea Proceselor de Afaceri, Managementul Strategic si de Risc, Sisteme Integrate Pentru Managementul Resurselor de Intreprindere, Cercetare

Sem 3: Proiectarea arhitecturilor pentru informatizarea sistemelor de afaceri, Managementul cunostintelor, Managementul inovarii, Arhitecturi informatice pentru sisteme complexe, Cercetare

Sem 4: Cercetare, Elaborare proiect disertatie

imsaSISTEME INFORMATICE INTEGRATE

Programul de master SII are ca scop pregatirea unor specialisti care sa fie capabili sa integreze la nivel de intreprindere toate sistemele informatice necesare functionarii, într-o maniera unitara, modulara si deschisa, care sa ofere în acelasi timp simplitate conceptuala, robustete functionala si capacitati de reconfigurare a sistemului în functie de evolutia intreprinderii. În acest scop sunt necesare atât competente în domeniul ingineriei sistemelor cât si în domeniul sistemelor informationale, cu un accent în domeniul interoperabilitatii.

Discipline

Sem 1: Managementul Fluxurilor de Activitati, Managementul Proiectelor Informatice, Sisteme Integrate pentru Aplicatii în Timp Real, Sisteme de Control Inteligent si Sisteme Multi-Agent, Cercetare

Sem 2: Sisteme Integrate Pentru Managementul Resurselor de Intreprindere, Sisteme Informatice cu Arhitectura Deschisa, Inginerie dirijata de modele pentru managementul informa?iilor si al serviciilor, Sisteme Distribuite de Baze de Date, Cercetare

Sem 3: Sisteme de comunicatie si interoperabilitate, Proiectarea sistemelor integrate – Cyber-Physical Systems, Tehnici de testare si asigurarea calitatii pentru aplicatii software, Arhitecturi informatice orientate pe servicii pentru intreprinderea viitorului, Cercetare

Sem 4: Cercetare, Elaborare proiect disertatie

siiSISTEME CYBER-FIZICE (CYBER-PHYSICAL SYSTEMS)

Programul de master are ca scop pregatirea unor specialisti care sa detina viziunea integratoare a sistemelor de calcul, de comunicatii si de conducere pentru procese fizice heterogene, complexe si de mari dimensiuni, a caror functionare trebuie sa corespunda unui ansamblu de performante impuse

Discipline

Fundamentals of CPS; Software Programming Engineering; Sensors and actuators networks; IoT and Advanced Communication Systems; Modeling, planning and scheduling in complex heterogeneous systems; Hybrid Systems; Big Data in CPS; Multi-Agent Systems; Advanced control systems; Distributed and networked systems; Deep Learning; CPS modeling and design formalisms and languages. Case studies, in the following domains, will be analysed: Energy – smart grids, Transportation (multimodal transport), Manufacturing (smart factory); Healthcare