Incubatorul Tehnologic si de Afaceri CPRU-ITA


Va informam ca prin Decizia nr. 9401/25.10.2006 a presedintelui ANCS a fost autorizat provizoriu Incubatorul Tehnologic si de Afaceri CPRU-ITA, ca unitate de inovare si transfer tehnologic, fara personalitate juridica, constituita in cadrul
Universitatii Politehnica din bucuresti - Centrul pentru Pregatirea Resurselor Umane.

Pentru constructia institutionala a CPRU-ITA a fost depus la MEdC-ANCS, programul INFRATECH, proiectul intitulat "POLI-INCUBATOR" cu un buget de 150.000 EURO (525.000 lei), care urmeaza sa se deruleze in perioada 01.01-31.12.2007.

Conform acestui proiect se estimeaza pentru anul 2007 incubarea a cca 15 IMM-uri si asistarea a cca. 30 IMM-uri.

Prin activitatea CPRU-ITA, UPB va acumula urmatoarele avantaje:

-investirea a 150.000 euro in echipamente IT, comunicatii si amenajarea spatiilor de incubare, care vor fi puse la dispozitia IMM-urilor incubate
-incasarea c/v consumului de energie electrica, apa, agent termic si gaze, la pretul pietei,
firmele incubate fiind obligate prin contract la contorizarea utilitatilor
-incasarea c/v parcarii autoturismelor firmelor incubate in limita a 25 euro/luna de autoturism si/sau a 0,5 euro/ora de autoturism
-incasarea c/v evacuarii gunoiului menajer in limita a 25 euro/mc/luna
-incasarea c/v chiriei de incubare in conformitate cu HG 406 si 128, pentru spatiile ocupate de catre firmele incubate
-utilizarea laboratoarelor si salilor de training, realizate in urma relatiei incubat/incubator, pentru desfasurarea lucrarilor de laborator, cursurilor si seminariilor studentilor, masteranzilor si doctoranzilor UP
B